Monthly Archives: Grudzień 2015

WordPress – wykonywanie kopii zapasowej

Aby wykonać pełną kopię zapasową strony opartej na WordPress należy:

  1. wyeksportować plik bazy z poziomy phpMyAdmin (patrz wpis: WordPress 4.1 – migracja  na innych serwer (hosting), pkt. 3.  lub za pomoca pluginu BackWPup autorstwa Daniela Huskena (https://wordpress.org/plugins/backwpup/);
  2. z serwera FTP skopiować folder wp-content oraz plik wp-config.php a także .htaccess (o ile istnieje).