Monthly Archives: Październik 2015

Operacje na plikach, zmiana długości ścieżki plików i folderów, masowa zmiana nazw.

Czasem zachodzi potrzeba migracji dużej ilości danych z jednego komputera na drugi. Podczas przegrywania danych może się jednak okazać że niektóre pliki i foldery zawierają za długie ścieżki dostępu (dłuższe niż 256 znaków) i kopiowanie zostaje przerwane lub pliki i foldery zostają pominięte. Po zakończeniu kopiowania nie wiadomo których plików brakuje w nowej lokalizacji.

Bardzo przydatnym programem pozwalającym wykryć na dysku i przekopiować pliki i foldery o długich ścieżkach dostępu jest Long Path Tool: http://longpathtool.com

Bardzo praktycznymi programami są również: Renamer http://www.antp.be/software/renamer oraz Total Copy, dzięki któremu jest możliwa masowa zmiana nazw plików (bardzo dobry opis tej funkcjonalności znajduje się na forum: (http://forum.programosy.pl/masowa-zmiana-nazw-plikow-przy-uzyciu-total-commandera-vp924856.html)