Wysyłanie wiadomość użytkownikom Windows przez PowerShell. Sending message to Windows User via Powershell

To send message to Windows user via Powershell first we have to login to remote computer using PowerShell remoting (how to: http://obsluga-it.pl/powershell-remoting/) and put command:

msg console /server:localhost "Prosimy zapisać otwarte dokumenty i zrestartować komputer. Dziękujemy. Dział Informatyki."