VirtualBox – zapisanie stanu maszyny

Poniżej przedstawiony jest skrypt zamykający maszyny wirtualne a następnie zamykający hosta (system Windows).

"C:\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm "Ubuntu Server" savestate
"C:\VirtualBox\VBoxManage.exe" controlvm "Ubuntu Minimal" savestate
shutdown /s /t 10