MikroTik – tworzenie kopii zapasowej ustawień konfiguracji

Najlepszą metodą tworzenia kopii zapasowej ustawień RouterOS jest eksport za pomocą poniższych komend:

export file=backup.verbose.rsc
ip address export file=ip_address.rsc
ip dns export file=ip_dns.rsc
system ntp client export file=system-ntp-client.rsc
ppp export file=ppp.rsc
system identity export file=system-identity.rsc
system script export file=system-script.rsc
user export file=user.rsc

Przy eksporcie można zastosować przełącznik (opcję) verbose lub compact