CentOS 7 – montowanie dysku

Scenariusz: do serwera został dołożony dodatkowy dysk twardy. Należy na nim stworzyć partycję, założyć system plików oraz zamontować (i skonfigurować auto-montowanie przy starcie systemu).

1. wyświetla dostępnych dysków i partycji, założenie partycji,
zapamiętanie ustawień przez kernel (komenda lsblk wyświetliła dysk jako sdb):

lsblk
fdisk /dev/sdb
partprobe

najważniejsze opcjce fdisk:
p – wyświetla partycje na dysku fizycznym sdb
n – zakłada nową partycję
p – zakłada główną partycję
t – zmiana typu partycji

2. Założenie na partycji systemu plików XFS, zapamiętanie ustawień przez kernel:

mkfs -t xfs -f /dev/sdb1
partprobe

3. Auto-montowanie dysku w katalogu /media/DANE:

blkid
nano /etc/fstab
UUID="identyfikator dysku sdb wyświetlony przez uprzednio wydaną komendę blkid " /media/DANE xfs defaults 0 0