Author Archives: dominik

Naprawa błędu „Aktualizacja nie powiodła się. Odpowiedź nie jest prawidłową odpowiedzią JSON”

Jedną z częstych przyczyn powyższego błędu – komunikatu jest źle skonfigurowany serwer Apache, który to nie uznaje pliku .htaccess wygenerowanego przez WordPress.

Aby mógł to zrobić należy w pliku konfiguracyjnym /etc/httpd/conf/httpd.conf w sekcji <Directory „/var/www/html”> zmianć dyrektywę AllowOverride None na AllowOverride All

Zródło:
https://www.xmodulo.com/enable-htaccess-apache.html

Windows 11 – zaszyfrowany dysk po zastosowaniu narzędzia Sysprep.

Aby wyłączyć automatyczne szyfrowanie dysku po zastosowaniu narzędzia Sysprep należy utworzyć w gałęzi: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BitLocker klucz rejestru o nazwie PreventDeviceEncryption i wartości 1.

https://www.dell.com/support/kbdoc/pl-pl/000124701/automatic-windows-device-encryption-bitlocker-on-dell-systems
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/oem-bitlocker